iDeal

Nieuws Arbeids-Contract.nl

Van arbeidsconflict naar faillissement

arbeidsconflictEen conflict op het werk kan de arbeidsrelatie flink verstoren. Stel je voor dat je een telefoontje ontvangt van die ene grote en belangrijke potentiële klant. Hij vertelt je dat hij van de samenwerking afziet omdat medewerker X zich negatief heeft uitgelaten over je organisatie.

Er zijn tal van stappen die je kunt ondernemen. Laten we beginnen met het benoemen van die dingen die je vooral NIET moet doen bij een verstoorde arbeidsrelatie.

Dit bericht is geplaatst op: 20/12/2013

Een arbeidscontract: kleine moeite, grote voordelen

Perfecte werknemerDe  zoektocht naar de perfecte werknemer: iedere ondernemer kent het. Na een hoop sollicitanten toch iemand met de juiste capaciteiten gevonden. En het klikt. Eind goed, al goed lijkt het. Toch kan er ook daarna nog van alles misgaan.

Dit bericht is geplaatst op: 7/05/2013

Bedrijfsongeval tijdens pauze

BedrijfsongevalDe werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Wordt er schade veroorzaakt doordat de werkgever onvoldoende veiligheidsregels in acht heeft genomen dan is hij als werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt uit een bedrijfsongeval. De rechter heeft ook geoordeeld dat dit geldt voor ongevallen die veroorzaakt zijn tijdens de pauze. 

Dit bericht is geplaatst op: 23/10/2012

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Ontslag bedrijfseconomische redenenEen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal zelfs indien de financiële positie van een bedrijf uitermate slecht is niet altijd geaccepteerd worden. De kantonrechter Amsterdam heeft besloten dat een werkneemster, waarvan de werkgever had aangegeven dat haar arbeidscontract was komen te vervallen, toch in dienst mocht blijven.

Dit bericht is geplaatst op: 23/10/2012

Concurrentiebeding bij verlenging van de arbeidsovereenkomst

ConcurrentiebedingIndien het arbeidscontact van een werknemer wordt verlengd en in het eerdere arbeidscontract een concurrentiebeding is opgenomen, dan dient deze opnieuw schriftelijk overeen te worden gekomen. Is dit achterwege gelaten, dan is het concurrentiebeding niet geldig. Sinds kort heeft het hof echter geoordeeld dat dit niet hoeft wanneer het arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de overige arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven. 

Dit bericht is geplaatst op: 25/09/2012

Voorwaardelijk ontslag op staande voet

Voorwaardelijk ontslagSinds kort is het duidelijk dat een voorwaardelijk ontslag op staande voet mogelijk is. Een voorwaardelijk ontslag op staande voet wordt door werkgevers in de praktijk gegeven indien een eerdere beëindiging van het arbeidscontract reeds heeft plaatsgevonden maar de werkgever ervoor wilt zorgen dat, mocht het eerste ontslag geen stand houden, er nog een tweede ontslag ligt op grond waarvan het arbeidscontract ten einde is gebracht.

Dit bericht is geplaatst op: 25/09/2012

Ga naar het nieuwsarchief.

Ja, ik wil een arbeidscontract dat direct klaar is voor gebruik

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.