iDeal

Arbeidscontract opstellen

Voorbeeld arbeidscontract opstellen

U heeft een arbeidscontract nodig voor uw werknemer? Een arbeidscontract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd?  Via Arbeids-Contract.nl kunt u eenvoudig het arbeidscontract opstellen.

Hoe kan ik een arbeidscontract opstellen?

Een arbeidscontract opstellen is zo eenvoudig mogelijk voor u gemaakt, en gaat aan de hand van een online vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen kost u ongeveer een kwartier tijd. U kunt uw bestelling veilig afronden met iDeal. Meer informatie staat vermeld bij het bestelproces.  

Met de online vragenlijst wordt uw arbeidscontract opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk arbeidscontract op.

  • Levertijd: arbeidscontract opstellen binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Arbeidscontract opstellen: wat is een arbeidscontract?

U wilt een arbeidscontract opstellen. Maar wat is een arbeidscontract nu precies? Een arbeidscontract is een contract tussen een werkgever en een werknemer, ook wel arbeidsovereenkomst genoemd. In het contract staan de voorwaarden waaronder de werknemer arbeid voor de werkgever verricht. Een arbeidscontract kan aangegaan worden voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Noodzakelijk voor het sluiten van een arbeidscontract is dat werkgever en werknemer het eens zijn over de inhoud. Ze moeten beiden het arbeidscontract ondertekenen. Veel werkgevers hanteren naast het arbeidscontract ook een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). U kunt via de website ook een arbeidscontract opstellen als er een CAO geldt. 

Arbeidscontract opstellen: moet dat schriftelijk?

U wilt een arbeidscontract opstellen. Maar moet dat eigenlijk wel schriftelijk? Nee, dat is niet verplicht. Wettelijk is het toegestaan een arbeidscontract zowel schriftelijk als mondeling te sluiten. Beiden zijn rechtsgeldig. Het is wel veel verstandiger om het arbeidscontract schriftelijk aan te gaan. Met een schriftelijk bewijs van de gemaakte afspraken zullen immers misverstanden en onenigheid zoveel mogelijk worden voorkomen. Overigens, voor sommige bepalingen geldt wél een schriftelijkheidsvereiste. Zo zijn een proeftijd- en een concurrentiebeding alleen geldig als ze op schrift staan.  

Arbeidscontract opstellen: wat staat er in een arbeidscontract?

Uitgangspunt van een arbeidscontract opstellen is dat werkgever en werknemer zelf mogen bepalen wat ze daarin opnemen. Deze vrijheid is eigenlijk een wassen neus: de wet stelt een aantal eisen aan een arbeidscontract, ter bescherming van de werknemer. Zo bevat de wet bepalingen over de proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. In het arbeidscontract mag niet worden afgeweken van deze wettelijke bepalingen. Een arbeidscontract opstellen via Arbeids-Contract.nl? Het arbeidscontract voldoet aan de wettelijke eisen.

Arbeidscontract opstellen: nieuwe regels arbeidscontract

Vanaf 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels in het arbeidsrecht. Het arbeidscontract is vanaf die datum onderworpen aan andere eisen dan nu. In juli 2015 komt vervolgens nog eens een nieuwe set regels. Via Arbeids-Contract.nl een arbeidscontract opstellen? Het contract voldoet aan de toepasselijke regels.

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2015

Werknemers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd, mogen geen proeftijd meer krijgen. Bovendien mag in hun arbeidscontract geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij dat noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Wordt om deze redenen gekozen voor een concurrentiebeding, dan zal dat in het arbeidscontract goed gemotiveerd moeten worden.

Nieuwe regels vanaf 1 juli 2015

Werknemers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd hebben vanaf 1 juli 2015 na twee jaar recht op een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, in plaats van na drie jaar. Verder wordt het gebruik van een oproeparbeidscontract in de zorg beperkt. 

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.