iDeal

Arbeidscontract bepaalde tijd

Arbeidscontract bepaalde tijd

Arbeidscontracten kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd worden opgesteld. Een arbeidscontract bepaalde tijd wordt ook wel een tijdelijk arbeidscontract genoemd. De werknemer werkt dan voor een periode van een paar dagen, weken of maanden voor de werkgever. Een arbeidscontract bepaalde tijd kan niet voor het einde worden opgezegd door de werknemer of werkgever, tenzij hier afspraken over zijn gemaakt. De werknemer krijgt na maximaal drie arbeidscontracten bepaalde tijd, automatisch een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Arbeidscontract bepaalde tijd opstellen

Wilt u uw arbeidscontract opstellen, dan kunt u dit direct doen via de knop 'bestel direct' hieronder.

Met de online vragenlijst wordt uw arbeidscontract bepaalde tijd opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk arbeidscontract bepaalde tijd op.

  • Levertijd: arbeidscontract bepaalde tijd binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Veranderingen arbeidscontract bepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 verandert de wetgeving ten aanzien van arbeidscontracten voor bepaalde tijd met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding.Via Arbeids-contract.nl kunt u een arbeidscontract bepaalde tijd laten opstellen, die voldoet aan de dan geldende regels.

Arbeidscontract bepaalde tijd aangegaan vóór 1 januari 2015

Proeftijd

Er bestaat een verschil tussen de proeftijd bij een arbeidscontract bepaalde tijd en de proeftijd bij een arbeidscontract onbepaalde tijd. Bij een arbeidscontract onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden duren. Bij een arbeidscontract bepaalde tijd mag de proeftijd alleen twee maanden duren indien het arbeidscontract is aangegaan voor twee jaar of langer. Is het arbeidscontract bepaalde tijd aangegaan voor een kortere periode dan twee jaar, dan geldt een proeftijd van maximaal één maand.

Concurrentiebeding

In een concurrentiebeding spreken werkgever en werknemer af dat de werknemer in een bepaalde periode na zijn uitdiensttreding niet bij een concurrent van de werkgever aan het werk gaat. Een concurrentiebeding kan zowel in een arbeidscontract bepaalde tijd, als in een arbeidscontract onbepaalde tijd worden opgenomen. In beide arbeidscontracten is de regelgeving omtrent het concurrentiebeding hetzelfde.

De regelingen omtrent de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen echter per 1 januari 2015.

Arbeidscontract bepaalde tijd aangegaan ná 1 januari 2015

Proeftijd

Voor een arbeidscontract bepaalde tijd dat wordt aangegaan ná 1 januari 2015, gelden andere regels met betrekking tot de proeftijd dan voor een arbeidscontract bepaalde tijd dat eerder werd aangegaan. Voor een arbeidscontract voor de duur van zes maanden of korter, is het ná 1 januari 2015 niet meer toegestaan een proeftijd overeen te komen.

Wordt er in dit arbeidscontract bepaalde tijd toch een proeftijdbeding opgenomen, dan is dat beding nietig. De werkgever kan zich er niet op beroepen.

Concurrentiebeding

Vanaf 1 januari 2015 mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen in een arbeidscontract bepaalde tijd. Op deze regel geldt één uitzondering, namelijk, dat het concurrentiebeding wel is toegestaan wanneer dat noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Wanneer de werkgever een concurrentiebeding wil opnemen in een arbeidscontract bepaalde tijd, dient hij dit goed te onderbouwen.

Een arbeidscontract bepaalde tijd dat is opgesteld via Arbeids-Contract.nl voldoet aan alle wettelijke regels die zowel vóór als ná 1 januari 2015 zijn opgesteld.

Nieuwe regeling verlening arbeidscontracten bepaalde tijd

Per 1 juli 2015 verandert eveneens de regeling met betrekking tot het verlenen van een arbeidscontract bepaalde tijd. Momenteel mag een arbeidscontract voor bepaalde tijd tweemaal worden verlengd, met een totale duur van het arbeidscontract van maximaal drie jaar. Bij een onderbreking tussen twee arbeidscontracten van meer dan drie maanden, moet er opnieuw begonnen worden met tellen.

Vanaf 1 juli 2015 mag een arbeidscontract bepaalde tijd eveneens tweemaal worden verlengd, maar mag de totale duur van het arbeidscontract maximaal twee jaar bedragen, in plaats van drie jaar. Daarnaast begint men pas opnieuw met tellen bij een onderbreking van twee arbeidscontracten langer dan zes maanden.  

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.