iDeal

Werkovereenkomst

Arbeidsovereenkomst contract

Om juridische geschillen tussen werkgever en werknemer te voorkomen, kunnen afspraken worden vastgelegd in een werkovereenkomst. Een werkovereenkomst kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden opgesteld. Het is van belang dat de werkovereenkomst nauwkeurig en volledig wordt opgesteld.

Werkovereenkomst opstellen voor uw werknemer

Als werkgever bent u verplicht een werkovereenkomst op te stellen wanneer u uw werknemer drie maanden lang elke week, of minimaal twintig uur per maand werkzaamheden laat verrichten. Op Arbeids-Contract.nl kunt u een werkovereenkomst laten opstellen. Aan de hand van de online vragenlijst komen alle onderwerpen die urgent zijn aan de orde.

Met de online vragenlijst wordt uw werkovereenkomst opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk werkovereenkomst op.

  • Levertijd: werkovereenkomst  binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Wat staat er in een werkovereenkomst?

Een werkovereenkomst is een zogeheten ‘bijzondere overeenkomst’ en gebonden aan bepaalde voorwaarden, zoals geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.  In de werkovereenkomst wordt geregeld dat de werknemer in dienst treedt van de werkgever, en staan alle voorwaarden waaronder de werknemer zijn arbeid verricht, en de werkgever het loon uitbetaalt. Zo wordt in een werkovereenkomst opgenomen welk werk de werknemer precies gaat doen, wanneer hij in dienst treedt en voor welke periode, het aantal vakantiedagen, een proeftijd en de opzegtermijn van het werkovereenkomst. Als er een CAO van toepassing is, staat dit meestal ook in een werkovereenkomst vermeld.

Moet een werkovereenkomst op papier staan?

Het is wettelijk niet verplicht een werkovereenkomst op papier te zetten. Wel is het sterk aan te raden. Voor de rechtsgeldigheid maakt het echter niets uit, zowel een mondelinge als schriftelijk overeenkomst kunnen als een werkovereenkomst gelden. Maar, als de afspraken op papier staan, zal er in de toekomst minder onenigheid over bestaan. Gemaakte afspraken zijn gemakkelijk te bewijzen. Overigens is het wel verplicht een proeftijd en een concurrentiebeding op papier te zetten: mondelinge afspraken over deze onderwerpen zijn nietig.  

Nieuwe wet werkovereenkomst

De overeenkomsten die worden opgesteld via Arbeids-Contract.nl voldoen altijd aan alle wetten die op dat moment gelden. Dat betekent dat werkovereenkomsten per 1 januari 2015 aan andere eisen moeten voldoen dan oudere werkovereenkomsten. Vanaf die datum geldt namelijk de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zo mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer worden opgenomen in werkovereenkomsten tot zes maanden. Een concurrentiebeding mag alleen nog worden opgenomen in een werkovereenkomst voor bepaalde tijd als dat noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit moet in de werkovereenkomst goed uitgelegd worden. Per 1 juli 2015 zullen werkovereenkomsten voor bepaalde tijd eerder worden omgezet naar werkovereenkomsten voor onbepaalde tijd:  nu is die periode drie jaar, dit wordt twee jaar.

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.