iDeal

Arbeidscontract onbepaalde tijd

Arbeidscontract onbepaalde tijd

Een arbeidscontract kan worden opgesteld voor bepaalde tijd, maar ook voor onbepaalde tijd. Een arbeidscontract onbepaalde tijd wordt ook wel een vast arbeidscontract genoemd. Dit betekent dat er niet is vastgelegd wanneer het contract eindigt.

Arbeidscontract onbepaalde tijd

Dit contract wordt vaak aangeboden door werkgevers wanneer ze tevreden zijn over de kwaliteiten van de werknemer. Hier gaat vaak een arbeidscontract voor bepaalde tijd aan vooraf. Wilt u een arbeidscontract onbepaalde tijd bestellen? Via Arbeids-Contract.nl kan dit heel eenvoudig!

Met de online vragenlijst wordt uw arbeidscontract onbepaalde tijd opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk arbeidscontract onbepaalde tijd op.

  • Levertijd: arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Wanneer een arbeidscontract onbepaalde tijd

Een werkgever dient een werknemer een arbeidscontract onbepaalde tijd aan te bieden wanneer het arbeidscontract voor bepaalde tijd al twee maal is verlengd, of als de totale duur van de arbeidscontracten voor bepaalde tijd langer is dan drie jaar. Het is namelijk niet mogelijk een onbeperkt aantal arbeidscontracten bepaalde tijd aan te bieden. De termijn van drie jaar wordt vanaf 1 januari 2015 echter verkort tot twee jaar.

Inhoud arbeidscontract onbepaalde tijd

Wat staat er nu precies in een arbeidscontract onbepaalde tijd? Dit verschilt natuurlijk per geval, maar over het algemeen worden de volgende onderwerpen opgenomen: duur van de overeenkomst (arbeidscontract onbepaalde tijd), proeftijd, concurrentiebeding, loondoorbetaling bij ziekte, geheimhoudingsbeding, verbod bepaalde nevenwerkzaamheden en een opzegginsregeling. Daarnaast wordt meestal bepaald of er een CAO van toepassing is.

CAO en arbeidscontract onbepaalde tijd

Het is mogelijk dat er naast het individuele arbeidscontract onbepaalde tijd, een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing is. In dat geval gelden de regels die daarin zijn opgenomen ook voor de werkgever en de werknemer. Een CAO is van toepassing als de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie, als de werknemer lid is van een werknemersorganisatie, als de werkgever de CAO van toepassing heeft verklaard in het arbeidscontract onbepaalde tijd, of als de bepalingen uit de CAO algemeen verbindend zijn verklaard.

Beëindiging arbeidscontract onbepaalde tijd

Een arbeidscontract onbepaalde tijd kan op drie manieren worden beëindigd.

1. Met goedvinden van zowel de werkgever als de werknemer

2. Ontslag door de werkgever met een ontslagvergunning van het UWV

3. Ontbinding van het arbeidscontract onbepaalde tijd door de kantonrechter.

Bij beëindiging met wederzijds goedvinden (1) en bij ontbinding (3), kan de werknemer aanspraak maken op een ontslag- of beëindigingsvergoeding. Deze wordt berekend aan de hand van de zogeheten ‘kantonrechtersformule’.

Nieuwe regels beëindiging arbeidscontract onbepaalde tijd

Vanaf 1 juli 2015 gaan er nieuwe regels gelden voor het ontslag van een werknemer. Bovenstaande drie beëindigingsmanieren blijven bestaan, maar er worden voorwaarden aan verbonden:

1. Beëindiging met wederzijds goedvinden: werknemer krijgt een bedenktijd van twee maanden, waarin hij mag terugkomen op gemaakte beëindigingsafspraken.

2. Ontslag met ontslagvergunning UWV: dit mag alleen indien er sprake is van bedrijfseconomische redenen of van langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

3. Ontbinding door de kantonrechter indien sprake is van ontslag om andere redenen dan bedrijfseconomische of arbeidsongeschiktheid.

De kantonrechtersformule vervalt. Daarvoor in de plaats komt een ‘transitievergoeding’, mits de werknemer minimaal twee jaar in dienst is geweest. Deze vergoeding maakt het overstappen naar een andere baan makkelijker. De vergoeding kan bijvoorbeeld besteed worden aan (om)scholing, en bedraagt maximaal € 75.000,--.

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.