iDeal

Voorbeeld arbeidscontract

Voorbeeld arbeidscontract

Bent u via internet op zoek gegaan naar een voorbeeld arbeidscontract, omdat u een arbeidscontract nodig heeft voor uw werknemer? Het voorbeeld arbeidscontract dat u gevonden heeft via een zoekmachine, is niet altijd volledig. Voorkom geschillen met uw werknemer en gebruik een arbeidscontract op maat. Wij kunnen dit voor u opstellen aan de hand van onze online vragenlijst.

Een arbeidscontract op maat voor u en uw werknemer

Arbeids-contract.nl behandelt alle onderwerpen die in een arbeidscontract opgenomen moeten worden, die van belang zijn voor uzelf, maar ook voor uw werknemer. U ontvangt een persoonlijk en op maat gemaakte arbeidsovereenkomst met juridische ondersteuning.

Met de online vragenlijst wordt uw situatie vastgelegd

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk voorbeeld arbeidscontract op.

  • Levertijd: voorbeeld arbeidsovereenkomst binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Geldigheid voorbeeld arbeidscontract

Als werkgever bent u in principe vrij af te spreken met de werknemer wat u wilt. Wel zijn er een aantal zaken waarmee u rekening moet houden. Zo is een voorbeeld arbeidscontract alleen geldig als er een gezagsverhouding bestaat tussen de werkgever en de werknemer, als de werknemer salaris ontvangt voor zijn werkzaamheden, en als de werknemer zelf zijn werk uitvoert en dit niet door iemand anders laat doen.

Inhoud voorbeeld arbeidscontract

Als u de online vragenlijst doorloopt, ontvangt u vanzelf een voorbeeld arbeidscontract. Wat er precies in uw voorbeeld arbeidscontract komt te staan, hangt af van uw specifieke situatie. Toch zijn er enkele zaken die in elk voorbeeld arbeidscontract moeten worden opgenomen. Denk aan de functie die de werknemer gaat uitvoeren, de datum van indiensttreding, de duur van het contract (vast of voor bepaalde tijd), de hoogte van het loon, toepasselijkheid van een CAO, de uit te voeren taken, de hoogte van het vakantiegeld, afspraken over bijzonder verlof (zoals bij zwangerschap), en de secundaire arbeidsvoorwaarden en afspraken over pensioen.

Bindende regels voorbeeld arbeidscontract

De wet heeft voorwaarden opgesteld waaraan een arbeidscontract moet voldoen. Het doel daarvan is de werknemer te beschermen tegen onredelijke afspraken. Zo staan in het Burgerlijk Wetboek regels over proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Een voorbeeld arbeidscontract is ook gebonden aan de regels van de “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag”, de “Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij arbeid” en het “Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen”. Het is dus erg verstandig uw voorbeeld arbeidscontract op te laten stellen door Arbeids-Contract.nl, zodat deze regels in het contract worden opgenomen.

Nieuwe regels voorbeeld arbeidscontract

Per 1 januari 2015 veranderen de regels waaraan een voorbeeld arbeidscontract moet voldoen. Zo zullen oproepcontracten in de zorg worden verboden, wordt het verlengen van oproepcontracten en arbeidscontracten bepaalde tijd beperkt, en komen de proeftijd en het concurrentiebeding bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd te vervallen. Een concurrentiebeding is alleen nog toegestaan als daar zwaarwegende redenen voor bestaan, die in het arbeidscontract worden uitgelegd.

Met het invullen van de online vragenlijst op Arbeids-Contract.nl weet u zeker dat uw voorbeeld arbeidscontract voldoet aan alle regels. 

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.