iDeal

Arbeidsovereenkomst bestellen

Arbeidsovereenkomst contract bestellen

Wilt u voor uw werknemer een arbeidsovereenkomst bestellen? U kunt hier uw arbeidsovereenkomst bestellen, zowel voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd. De overeenkomst is eenvoudig te bestellen.

Hoe kan ik een arbeidsovereenkomst bestellen?

Een arbeidsovereenkomst bestellen is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Het bestellen gaat aan de hand van een online vragenlijst die binnen 15 minuten is afgerond. Deze arbeidsovereenkomst is juridisch dekkend. Bij de bestelling is het mogelijk om een CAO-controle uit te laten voeren door één van onze juristen.

Met de online vragenlijst wordt uw arbeidsovereenkomst opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk arbeidsovereenkomst op.

  • Levertijd: arbeidsovereenkomst bestellen binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Wie kan een arbeidsovereenkomst bestellen?

Bent u een werkgever? Dan kunt u een arbeidsovereenkomst voor uw werknemer bestellen. Alle afspraken die u met een werknemer maakt, komen namelijk in een arbeidsovereenkomst te staan. In een arbeidsovereenkomst staat altijd dat de werknemer in dienst treedt van de werkgever, dat de werknemer verplicht is arbeid te verrichten, en dat de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon te betalen. Een arbeidsovereenkomst is een zogeheten ‘bijzondere overeenkomst’ en gebonden aan bepaalde voorwaarden, zoals geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Een arbeidsovereenkomst bestellen kan eenvoudig via deze website.

Arbeidsovereenkomst bestellen: wat krijg ik?

U gaat een arbeidsovereenkomst bestellen. U krijgt dan een overeenkomst die voldoet aan alle geldende wettelijke regels. Aan de hand van een online vragenlijst zullen bepalingen worden opgenomen die betrekking hebben op de aard van de werkzaamheden, wanneer de werknemer in dienst treedt en voor welke periode, het aantal vakantiedagen, een proeftijd en de opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst. Als er een CAO van toepassing is, staat dit ook in de arbeidsovereenkomst vermeld.

Waarom zou ik een arbeidsovereenkomst bestellen?

Het is wettelijk niet verplicht een arbeidsovereenkomst op papier te zetten. Ook mondelinge afspraken kunnen rechtsgeldig zijn. Waarom dan toch een schriftelijk arbeidsovereenkomst bestellen? Dit voorkomt geschillen en onenigheid over de gemaakte afspraken. Wat precies is afgesproken staat namelijk zwart op wit. Daarbij geldt dat sommige bepalingen alleen rechtsgeldig zijn als ze op schrift zijn gesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor een proeftijd en een concurrentiebeding.

Wanneer kan ik een arbeidsovereenkomst bestellen?

U kunt bij ons altijd een arbeidsovereenkomst bestellen. Ook ná 1 januari 2015, als de nieuwe arbeidsrechtelijke wet (Wet werk en zekerheid) van toepassing is. Arbeidsovereenkomsten die tot 1 januari 2015 besteld worden, zullen worden opgesteld in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Volgens de nieuwe regels mag vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode langer dan zes maanden. En een concurrentiebeding mag alleen nog worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als dat noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit moet in de arbeidsovereenkomst goed uitgelegd worden. Per 1 juli 2015 zullen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eerder worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: nu is die periode drie jaar, dit wordt twee jaar. 

Na 1 januari 2015 een arbeidsovereenkomst bestellen? Ook deze arbeidsovereenkomsten voldoen dan aan de nieuwe regels.

 

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.