iDeal

Oproepcontract

Oproepcontract

 

Een oproepcontract is een flexibele vorm van werken. Het gaat om een arbeidsovereenkomst waarbij er geen sprake is van vaste werktijden of aantal uren. De werknemer (oproepkracht) moet werken wanneer deze wordt opgeroepen. Een oproepcontract wordt ook vaak een nul-urencontract of invalcontract genoemd.

Met de online vragenlijst wordt uw oproepcontract

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk oproepcontract op.

  • Levertijd: oproepcontract binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

 

Er zijn drie varianten van een oproepcontract: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nul-urencontract (ook wel een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht genoemd) en een min-max contract.

Oproepcontract: de voorovereenkomst

Bij een voorovereenkomst hebben werkgever en werknemer niet vooraf vastgelegd wanneer er werkzaamheden zullen worden verricht. Zodra de oproepkracht werk gaat verrichten, is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze tijd is afhankelijk van de werkzaamheden die verricht moeten worden. De werknemer is in deze situatie niet verplicht om gehoor te geven. 

Oproepcontract: nul-urencontract

In tegenstelling tot de voorovereenkomst is een nul-urencontract een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, waarbij wel één en ander tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd. Bij een nul-urencontract is de werknemer verplicht gehoor te geven aan de oproep van de werkgever. U kunt hier meer informatie vinden over het bestellen van een oproepcontract.

Oproepcontract: min-max contract

Een min-max contract bevat zowel een minimum als een maximum aantal uren (per week, maand of jaar), dat een werknemer mag werken.  De werknemer krijgt sowieso de minimaal gegarandeerde uren uitbetaald. Het min-max contract kan gesloten worden in de vorm van een oproepcontract voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

Ontslag oproepcontract voorovereenkomst

Omdat telkens een arbeidscontract voor bepaalde tijd tot stand komt als de werknemer wordt opgeroepen, eindigt het arbeidscontract voor bepaalde tijd automatisch na het verstrijken van de periode van de oproep. Dit houdt in dat als de oproepkracht voor de vierde keer wordt opgeroepen, en de tussenpozen korter waren dan drie maanden, er automatisch een arbeidscontract voor onbepaalde tijd tot stand komt. Opzegging kan dan alleen nog gebeuren door wederzijds goedvinden, met een ontslagvergunning van het UWV of met een ontbinding bij de kantonrechter.

Ontslag nul-urencontract en min-max contract

Een oproepcontract met uitgestelde prestatieplicht (een nul-urencontract) en een min-max contract kunnen zowel een contract voor bepaalde tijd, als voor onbepaalde tijd zijn. Een oproepcontract voor bepaalde tijd eindigt doordat de overeengekomen periode is verstreken. Een oproepcontract voor onbepaalde tijd eindigt alleen na wederzijds goedvinden, met toestemming van het UWV of bij de kantonrechter.

Loondoorbetalingsplicht oproepcontract

In sommige gevallen is de werkgever verplicht loon door te betalen als de oproepkracht ziek is. Bij beide vormen van het oproepcontract hoeft de werkgever alleen loon door te betalen (minimaal 70%) als de werknemer ziek wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, of als de werkgever ingeroosterd stond. Op grond van artikel 7:628 Burgerlijk Wetboek mag deze doorbetalingsplicht van de werkgever gedurende de eerste zes maanden van het oproepcontract worden uitgesloten. Daarna mag deze termijn bij collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) onbeperkt worden verlengd.

Nieuwe regels oproepcontract per 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 verandert het arbeidsrecht. Voor het oproepcontract heeft dat de volgende gevolgen. De mogelijkheid om de termijn voor loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij CAO te verlengen, wordt drastisch beperkt. Hiermee wil de regering het oneigenlijk gebruik van deze mogelijkheid tegengaan.

Daarnaast worden waarschijnlijk oproepcontracten in de zorg geheel verboden. Of dit verbod daadwerkelijk wordt doorgevoerd, is nog niet bekend.

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.