iDeal

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst contract voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd wordt vaak een vast contract genoemd. De einddatum van het dienstverband is niet vastgelegd, in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze overeenkomst kan zowel door de werkgever als de werknemer worden opgezegd. Via Arbeids-Contract.nl laat u uw arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd opstellen, die voldoet aan alle wettelijke regels.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Voordat wordt overgegaan tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, krijgt de werknemer vaak eerst meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangeboden. De reden hiervan is dat de werkgever overtuigd moet zijn van de kwaliteiten van de werknemer. Wilt u een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd aan uw werknemer aanbieden? Arbeids-Contract.nl stelt deze snel en eenvoudig voor u op!

Met de online vragenlijst wordt uw arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd op.

  • Levertijd: arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Omzetting naar arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd mag niet eindeloos worden verlengd. De wetgever heeft daaraan grenzen gesteld. Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd wordt automatisch een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, wanneer:

1. deze tweemaal is verlengd. Verlengt de werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor een derde maal, dan wordt dit automatisch een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, of

2. als de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd langer duurt dan drie jaar. Onder ‘opeenvolgend’ wordt verstaan: als de onderbreking tussen twee overeenkomsten maximaal drie maanden bedraagt.

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 komen er nieuwe regels, die gevolgen hebben voor de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. Met de nieuwe regels zullen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eerder worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. De totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verkort tot twee jaar. Bovendien wordt de onderbreking van opeenvolgende overeenkomsten verlengd van drie maanden, naar zes maanden

Afspraken arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Het is in principe een zaak tussen de werkgever en de werknemer wat zij samen afspreken. Toch bevat elke arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd een aantal standaardonderwerpen, zoals: duur overeenkomst (arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd), proeftijd, loondoorbetaling bij ziekte, concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding, verbod bepaalde nevenwerkzaamheden en een opzegginsregeling.

CAO en arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

De werkrelatie tussen werkgever en werknemer wordt niet alleen beheerst door de werkafspraken uit de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd. In de meeste gevallen zal ook nog een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing zijn, waarin ook rechten en plichten voor de werkgever en werknemer zijn opgenomen. Deze gelden naast de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd.

Ontslag arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de overeengekomen termijn. Bij een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is dat niet het geval. Toch kan de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd worden beëindigd. En wel op drie manieren: met wederzijds goedvinden van de werkgever en de werknemer, door ontslag met een ontslagvergunning van het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

Bij beëindiging met wederzijds goedvinden en bij ontbinding door de kantonrechter wordt de beëindigingsvergoeding berekend aan de hand van de zogeheten ‘kantonrechtersformule’.

Nieuwe regels ontslag arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagregels. Beëindiging met wederzijds goedvinden mag nog alleen als de werknemer een bedenktijd krijgt van twee maanden. In deze periode mag hij terugkomen op gemaakte beëindigingsafspraken. Ontslag bij het UWV kan alleen nog gebruikt worden als het gaat om bedrijfseconomische redenen of om langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Vindt ontslag plaats om een andere reden, dan kan dit alleen door ontbinding bij de kantonrechter.

De kantonrechtersformule wordt bovendien vervangen door een ‘transitievergoeding’. Alle werknemers hebben vanaf 1 juli 2015 recht op deze vergoeding, mits ze minimaal twee jaar in dienst zijn geweest. De transitievergoeding is bedoeld voor omscholing, zodat gemakkelijker overgestapt kan worden naar een andere baan of een ander beroep. De vergoeding bedraagt maximaal € 75.000,--. 

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.