iDeal

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd wordt ook wel een tijdelijk arbeidscontract genoemd. Er wordt een dienstverband aangegaan voor een afgesproken periode, waarbij de einddatum van het dienstverband staat vastgelegd. Een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dit in de overeenkomst is opgenomen. De arbeidsovereenkomst bepaalde tijd kan ook overgaan in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Op Arbeids-Contract.nl vindt u alle informatie over het bestellen van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd verlengen

Een werknemer mag maximaal drie keer opeenvolgend een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd aangeboden krijgen van dezelfde werkgever. Daarna is de werkgever verplicht om een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd aan te bieden. Via Arbeids-contract.nl kunt u een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd laten opstellen, die voldoet aan de wettelijke regels.

Met de online vragenlijst wordt uw arbeidsovereenkomst bepaalde tijd opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op.

  • Levertijd: arbeidsovereenkomst bepaalde tijd binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Proeftijd arbeidsovereenkomst bepaalde tijd vóór 1 januari 2015

Veel werkgevers nemen een proeftijdbeding op in de arbeidsovereenkomst. Een proeftijd wordt gebruikt om te bekijken of de werknemer wel geschikt is voor de functie.

Een proeftijd kan zowel in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd als in een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd worden opgenomen. De proeftijd mag niet langer duren dan twee maanden. Wanneer de arbeidsovereenkomst echter is aangegaan voor een periode korter dan twee jaar, dan mag de proeftijd slechts één maand duren.

Nieuwe regels proeftijd arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 wijzigt het arbeidsrecht ingrijpend met invoering van de ‘Wet werk en zekerheid’. Er zullen strengere regels gaan gelden voor het proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd:

-          Bij een duur tot zes maanden is een proeftijd niet toegestaan;

-          Bij een duur van zes maanden tot twee jaar mag de proeftijd één maand duren.

Concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd vóór 1 januari 2015

Een concurrentiebeding houdt in dat de werknemer toezegt dat hij in een bepaalde periode na uitdiensttreding bij de werkgever, niet bij een concurrent van de werkgever gaat werken. Het concurrentiebeding is een standaardbepaling die in de meeste arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen. Zowel in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd als in een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd.

Nieuwe regels concurrentiebeding arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 is het in principe niet toegestaan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd op te nemen, tenzij het beding nodig is vanwege zwaarwegende dienst- of bedrijfsbelangen. Is een werkgever van mening dat hij om die redenen een concurrentiebeding op mag nemen in zijn arbeidsovereenkomst bepaalde tijd, dan zal hij zijn keuze nauwkeurig moeten motiveren in de overeenkomst. Doet hij dat niet, dan is het beding nietig en kan hij er geen beroep op doen.

Verlening arbeidsovereenkomst bepaalde tijd vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 mag een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd nog steeds tweemaal worden verlengd. Dit betekent dat er slechts driemaal achter elkaar een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd mag worden aangeboden. De vierde arbeidsovereenkomst wordt automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat wel verandert, is de maximale duur van de ‘keten’ van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten. Nu mag deze keten drie jaar duren. Per 1 juli 2015 is dat nog maar twee jaar. Bovendien wordt de keten pas onderbroken als tussen twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een periode van langer dan zes maanden zit (en niet van drie maanden, zoals nu het geval is). Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die de termijn van twee jaar overschrijden, worden automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd.

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.