iDeal

Contract werknemer

Contract werknemer

Wilt u een contract voor uw werknemer opstellen? Het contract voor uw werknemer kan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd worden opgesteld. Het is belangrijk dat in de overeenkomst de werkafspraken tussen de werkgever en de werknemer nauwkeurig staan beschreven.

Belang van een volledig contract werknemer

In een contract werknemer worden alle afspraken tussen de werkgever en werknemer schriftelijk vastgelegd, waardoor meningsverschillen worden voorkomen. Via de vragenlijst op Arbeids-contract.nl komen alle onderwerpen aan bod die belangrijk zijn voor een zorgvuldig opgesteld contract werknemer.

Met de online vragenlijst wordt het contract voor uw werknemer opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk contract werknemer op.

  • Levertijd: contract werknemer tijd binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Voorkom juridische geschillen met een contract werknemer

Het is in principe niet verplicht een contract werknemer schriftelijk af te sluiten. Ook mondelinge afspraken gelden als een contract werknemer. Er wordt toch met klem geadviseerd een contract werknemer schriftelijk vast te leggen. Als de afspraken met de werknemer zwart op wit staan, zullen er minder misverstanden bestaan over wat er was afgesproken. Dit voorkomt juridische geschillen. Bovendien zijn sommige afspraken volgens de wet alleen geldig als ze schriftelijk in een contract met een werknemer worden vastgelegd. Dit geldt voor het proeftijdbeding en het concurrentiebeding.

Nauwkeurige afspraken contract werknemer

Het is belangrijk dat de afspraken nauwkeurig worden vastgelegd in het contract werknemer. Nauwkeurigheid betekent dat de afspraken goed worden omschreven, en dat ze in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften. Het is namelijk niet toegestaan om alles af te spreken in een contract werknemer. Omdat een werknemer over het algemeen een zwakkere partij is dan de werkgever, wordt de werknemer door de wet beschermd. Een werkgever mag daarom geen onredelijke voorwaarden opnemen in het contract met de werknemer. De wet bevat dwingende bepalingen over de proeftijd, vakantiedagen, opzegtermijnen en ontslag.

Arbeidsvoorwaarden naast contract werknemer

In een contract werknemer legt u de werkafspraken vast. Maar daarmee bent u er in de meeste gevallen nog niet. Naast de wettelijke bepalingen, gelden ook de bepalingen uit een eventuele CAO.
U bent aangesloten bij een CAO als u partij bent bij een CAO, als u lid bent van een werkgeversorganisatie of als uw onderneming binnen een bepaalde bedrijfstak valt. De arbeidsvoorwaarden uit een CAO gelden voor alle werknemers waarop de CAO van toepassing is. Het contract werknemer mag niet in strijd zijn met de collectieve arbeidsvoorwaarden uit een CAO. Bevat het contract werknemer wel afspraken die afwijken van de CAO, dan zijn deze afspraken in de meeste gevallen nietig. Arbeids-Contract.nl zorgt er daarom er altijd voor dat het contract werknemer in overeenstemming is met een eventuele CAO.

Nieuwe wet contract werknemer

Het arbeidsrecht gaat veranderen. Er is een nieuwe wet aangenomen, de Wet werk en zekerheid, die gevolgen heeft voor de inhoud van een contract werknemer. Sommige regels veranderen per 1 januari 2015, sommige regels vanaf 1 juli 2015. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de voorwaarden waaraan het contract werknemer moet voldoen.

Proeftijd- en concurrentiebeding

Een contract werknemer voor bepaalde tijd mag momenteel nog een proeftijd en een concurrentiebeding bevatten. Dat gaat per 1 januari 2015 veranderen. Na 1 januari 2015 is het zo dat contracten voor een periode korter dan zes maanden geen proeftijd meer mogen bevatten. Een concurrentiebeding is na 1 januari 2015 in contracten werknemer voor bepaalde tijd alleen nog mogelijk bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Contract werknemer voor onbepaalde tijd

Nu is een werkgever verplicht om na drie jaar tijdelijke contracten te hebben aangeboden, een contract voor onbepaalde tijd aan de werknemer aan te bieden. Vanaf 1 juli 2015 wordt de werkgever verplicht dit na twee jaar al aan te bieden.

Contract werknemer nodig? Stel het eenvoudig op via Arbeids-Contract.nl.

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.