iDeal

Oproepovereenkomst

Oproepovereenkomst

 

Sommige werkgevers hebben behoefte aan de inzet van flexibele arbeidskrachten. Er wordt een oproepovereenkomst aangegaan met deze arbeidskrachten. Dit wordt ook wel een oproepcontract genoemd. De overeenkomst bevat geen vaste uren per week, maar de werknemer moet werken wanneer er een oproep door de werkgever wordt gedaan.

Met de online vragenlijst wordt uw situatie oproepovereenkomst

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk oproepovereenkomst op.

  • Levertijd: oproepovereenkomst binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

 

Er zijn drie typen van de oproepovereenkomst: de oproepovereenkomst met voorovereenkomst, het nul-urencontract (ook wel een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht genoemd) en het min-max contract.

Oproepovereenkomst: het nul-urencontract

In tegenstelling met de voorovereenkomst is er wel een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd. De werknemer is in dit verband verplicht gehoor te tegen aan de oproep van de werkgever.

Oproepovereenkomst: het min-max contract

Een oproepovereenkomst in de vorm van een min-max contract garandeert dat de werknemer een aantal uren per week, maand of jaar kan werken.  Deze uren worden sowieso aan de werknemer uitbetaald, ook als er niet wordt gewerkt. Het min-max contract bevat ook een maximum aantal uren. Meer uren mag de werknemer niet werken. Het min-max contract kan gesloten worden in de vorm van een oproepovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

Oproepovereenkomst: de voorovereenkomst

Bij een voorovereenkomst heeft de werknemer nog geen overeenkomst gesloten met de werkgever voordat er arbeid is verricht. Wanneer de oproepkracht werk gaat verrichten, is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze tijd is afhankelijk van de werkzaamheden die verricht moeten worden. De werknemer is in deze situatie niet verplicht om gehoor te geven.

U kunt uw oproepovereenkomst hier bestellen.

Salaris bij ziekte oproepovereenkomst

Heeft een oproepkracht recht op doorbetaling van het loon als hij ziek wordt? Dat hangt ervan af. De werkgever behoeft alleen het loon door te betalen als de werknemer ziek wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden (voorovereenkomst), of als de werknemer ziek is op de dagen waarop hij ingeroosterd stond (oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht). De werkgever is in die gevallen verplicht minimaal 70% van het salaris door te betalen.

De werkgever kan de loondoorbetalingsplicht gedurende de eerste zes maanden bij oproepovereenkomst uitsluiten. Bovendien kan de cao bevatten dat deze termijn onbeperkt mag worden verlengd door de werkgever.

Wijzigingen arbeidsrecht oproepovereenkomst per 1 januari 2015

Op 1 januari 2015 wordt de ‘Wet werk en zekerheid’  ingevoerd. Deze wet zorgt voor ingrijpende wijzigingen van het arbeidsrecht. Ook voor de oproepovereenkomst heeft de nieuwe wet gevolgen. Vanaf 1 januari 2015 wordt bovengenoemde mogelijkheid om de termijn voor loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij cao te verlengen, beperkt.

In de zorg worden oproepcontracten waarschijnlijk helemaal verboden. Dit staat echter nog niet helemaal vast.

Beëindiging nul-urencontract

Direct bij het sluiten van de oproepovereenkomst ontstaat een arbeidsovereenkomst. Net zoals een ’gewone’ arbeidsovereenkomst kan dit voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. De beëindiging van een oproepcontract voor bepaalde en voor onbepaalde tijd gebeuren dan ook op dezelfde manier als bij de gewone arbeidsovereenkomst.

Beëindiging oproepovereenkomst voorovereenkomst

Telkens als de oproepkracht wordt opgeroepen en arbeid verricht, ontstaat een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt vanzelf na het verstrijken van de overeengekomen periode, dus na het voltooien van de werkzaamheden. Als de oproepkracht voor een vierde keer wordt opgeroepen, ontstaat in principe automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Beëindiging van deze arbeidsovereenkomst gebeurt op dezelfde wijze als elke andere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: met wederzijds goedvinden, met een ontslagvergunning van het UWV of met een ontbinding bij de kantonrechter.

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.