iDeal

Arbeidsovereenkomst opstellen

Voorbeeld arbeidsovereenkomst opstellen

U wilt een arbeidsovereenkomst opstellen voor u werknemer? Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd? Via Arbeids-Contract.nl kunt u een arbeidsovereenkomst opstellen.

Hoe kan ik een arbeidsovereenkomst opstellen?

U beantwoordt de online vragenlijst in slechts vijftien minuten, en u ontvangt de overeenkomst per e-mail. Deze overeenkomst is juridisch dekkend. Meer informatie over het bestellen staat vermeld bij het bestelproces.

Met de online vragenlijst wordt uw arbeidsovereenkomst opgesteld.

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk arbeidsovereenkomst op.

  • Levertijd: arbeidsovereenkomst opstellen binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Waarom een arbeidsovereenkomst opstellen?

Een arbeidsovereenkomst vormt het fundament van de werkrelatie met uw werknemer.

Een arbeidsovereenkomst opstellen zorgt ervoor dat de voorwaarden waaronder gewerkt wordt, vastgelegd zijn. Alle afspraken die u samen maakt, komen in de arbeidsovereenkomst te staan. Hier kunt u later eventueel op terugvallen. In de praktijk zult u niet veel merken van de arbeidsovereenkomst: u en uw werknemer werken gewoon samen.

Arbeidsovereenkomst opstellen: wat staat erin?

In de arbeidsovereenkomst staan alle arbeidsvoorwaarden. Die voorwaarden bestaan uit primaire voorwaarden en uit secundaire voorwaarden. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld afspraken over de inhoud en duur van de functie die de werknemer gaat uitvoeren, de hoogte van het loon en vakantiegeld, toepasselijkheid van een CAO, afspraken over bijzonder verlof en het pensioen. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld bepalingen over een leaseauto, collectieve ziektekostenverzekering of onkostenvergoedingen. Laat u via Arbeids-Contract.nl een arbeidsovereenkomst opstellen? Dan weet u zeker dat al uw arbeidsvoorwaarden in de overeenkomst staan.

Kan ik ook een arbeidsovereenkomst opstellen als er een CAO geldt?

Ja, u kunt een arbeidsovereenkomst opstellen als er een CAO geldt. Een CAO is een collectieve arbeidsovereenkomst, waarin arbeidsvoorwaarden staan die gelden voor een gehele onderneming of een gehele bedrijfstak. Er is een CAO van toepassing als u partij bent bij een CAO, als u lid bent van een werkgeversorganisatie of als de onderneming binnen een bepaalde bedrijfstak valt. Bepalingen die in een individueel arbeidscontract staan en strijdig zijn met de CAO, zijn nietig.

Via Arbeids-Contract.nl een arbeidsovereenkomst opstellen? Wij zorgen er altijd voor dat een individuele arbeidsovereenkomst in overeenstemming is met een eventuele CAO.

Arbeidsovereenkomst opstellen: voldoet deze aan de wet?

Ja. Laat u uw arbeidsovereenkomst opstellen via deze website, dan weet u dat uw arbeidsovereenkomst voldoet aan alle wettelijke regels. In verschillende wetten staan regels waaraan de arbeidsovereenkomst moet voldoen. Zo staan in het Burgerlijk Wetboek regels over proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Maar de arbeidsovereenkomst is ook gebonden aan de  “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag”, de “Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij arbeid” en het “Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen”.

De wetgeving is continu in verandering, zeker als het gaat om arbeidsrecht. Op 1 januari 2015 vindt een ingrijpende wetswijziging plaats. Wilt u na deze datum een arbeidsovereenkomsten opstellen, dan zal deze moeten voldoen aan de nieuwe regels. Zo zullen oproepcontracten in de zorg worden verboden, wordt het verlengen van oproepcontracten beperkt en komen de proeftijd en het concurrentiebeding bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd te vervallen. Een concurrentiebeding is alleen nog toegestaan als daar zwaarwegende redenen voor bestaan, die in het arbeidscontract worden uitgelegd.

Met het invullen van de online vragenlijst op Arbeids-Contract.nl weet u zeker dat uw arbeidsovereenkomst voldoet aan alle wettelijke regels. Ook na 1 januari 2015. 

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.