iDeal

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer. Een arbeidsovereenkomst wordt ook wel een arbeidscontract genoemd en is van belang om de afspraken tussen de werkgever en de werknemer nauwkeurig vast te leggen. Er kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd worden opgesteld. 

Arbeidsovereenkomst opstellen

Een arbeidsovereenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd en is verplicht wanneer een werkgever iemand minimaal twintig uur per maand, of drie maanden lang elke week werkzaamheden laat verrichten. In de overeenkomst zijn rechten en plichten opgenomen, wat onduidelijkheden tussen beide partijen voorkomt. Wilt u een arbeidsovereenkomst bestellen? Op Arbeids-Contract.nl kunt u eenvoudig een arbeidsovereenkomst op maat op laten stellen.

Met de online vragenlijst wordt uw arbeidsovereenkomst opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk arbeidsovereenkomst op.

  • Levertijd: arbeidsovereenkomst binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Afspraken arbeidsovereenkomst

De afspraken die werkgever en werknemer samen maken, worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. In principe zijn de werkgever en de werknemer vrij om in een arbeidsovereenkomst af te spreken wat ze willen. Maar niet alles mag zomaar worden afgesproken, de wet beschermt de werknemer tegen onredelijke afspraken in de arbeidsovereenkomst. De wet geeft bijvoorbeeld bepaalde regels voor vakantie, opzegtermijnen, ontslag en proeftijd. De arbeidsovereenkomst moet voldoen aan deze wettelijke regels. De arbeidsovereenkomst die u laat opstellen bij Arbeids-Contract.nl voldoet altijd aan alle wettelijke regels voor arbeidsovereenkomsten.

Arbeidsovereenkomst op papier

Een overeenkomst is ook geldig wanneer deze niet op papier is vastgelegd. Mondelinge afspraken zijn volgens de wet net zo goed een arbeidsovereenkomst als schriftelijke afspraken. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft echter wel de voorkeur. Als de afspraken zwart op wit staan, is het risico op misverstanden en onenigheden over de arbeidsovereenkomst beperkt. Bent u van plan een proeftijd- of concurrentiebeding overeen te komen, dan bent u verplicht deze afspraken schriftelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is ook gebonden aan de afspraken die staan opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Bepalingen uit een individuele arbeidsovereenkomst die in strijd zijn met de collectieve arbeidsovereenkomst, gelden in principe niet. Een onderneming is aangesloten bij een collectieve arbeidsovereenkomst als zij partij is bij een CAO, als zij lid is van een werkgeversorganisatie, of als ze bij een bepaalde bedrijfstak hoort. Het team van Arbeids-Contract.nl doet altijd een CAO-check, zodat u zeker weet dat uw arbeidsovereenkomst niet in strijd is met een collectieve arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst en Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid zal per 1 januari 2015 van kracht zijn. Deze wet heeft grote gevolgen voor het arbeidsrecht, en daarmee voor de regels voor arbeidsovereenkomsten.

Zo zullen per 1 januari 2015 bepalingen over proeftijd en concurrentie in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in principe niet meer geldig zijn. Wil een werkgever toch een concurrentiebeding opnemen, dan zal dit in de arbeidsovereenkomst goed moeten worden toegelicht. Vanaf 1 juli 2015 moet een werkgever een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al na twee jaar, in plaats van na drie jaar, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. 

Als u een arbeidsovereenkomst op laat stellen via Arbeids-Contract.nl, dan zullen de nieuwe regels automatisch in de arbeidsovereenkomst worden doorgevoerd. Zo weet u zeker dat uw arbeidsovereenkomst aan het geldende recht voldoet.

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.