iDeal

Concurrentiebeding bij verlenging van de arbeidsovereenkomst

Dit bericht is geplaatst op: 25/09/2012

ConcurrentiebedingIndien het arbeidscontact van een werknemer wordt verlengd en in het eerdere arbeidscontract een concurrentiebeding is opgenomen, dan dient deze opnieuw schriftelijk overeen te worden gekomen. Is dit achterwege gelaten, dan is het concurrentiebeding niet geldig. Sinds kort heeft het hof echter geoordeeld dat dit niet hoeft wanneer het arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de overige arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven. 

De zaak in kwestie betrof een werkgever die een uitzendbureau dreef waarbij werknemers uit de technische sector en in de bouw werden uitgezonden. De werknemer trad op 1 november 2007 bij de werkgever in dienst voor één jaar, waarbij schriftelijk in het arbeidscontract een concurrentiebeding werd overeengekomen. In oktober 2008 werd het arbeidscontract voor onbepaalde tijd verlengd. Hierbij bleven alle bepalingen uit het arbeidscontract in stand. De werknemer zei uiteindelijk het arbeidscontract op 25 januari 2012 op en trad per 1 maart in dienst bij een ander uitzendbureau, waarop de werkgever € 40.000 van de werknemer vorderde wegens schending van het concurrentiebeding.

De rechtbank wees de vordering van de werkgever af op grond van het feit dat het concurrentiebeding niet schriftelijk tussen de werknemer en werkgever overeen was gekomen. Het arbeidscontract was automatisch verlengd en er was dan ook volgens de rechtbank niet voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste.

Het hof gaf echter een andere uitspraak, namelijk dat de werknemer wel gebonden was aan het concurrentiebeding. Het hof oordeelde dat ‘de enkele omzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarbij de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven, houdt niet een zeer wezenlijke verandering van de arbeidsrechtelijke status of een ingrijpende wijziging in, die ertoe noopt dat het non-concurrentiebeding opnieuw schriftelijk wordt overeengekomen’. Het concurrentiebeding tussen de werkgever en werknemer was dus wel geldig. De vordering van de werkgever werd echter afgewezen, omdat op grond van de omstandigheden in casu de werknemer het concurrentiebeding niet heeft geschonden.

Bronnen: M. Kristrel; www.flexnieuws.nl

Bestel uw arbeidsovereenkomst

  • Binnen 15 minuten geleverd
  • Veilig betalen met iDeal
Start bestelproces

Ja, ik wil een arbeidscontract dat direct klaar is voor gebruik

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.