iDeal

Arbeidscontract bestellen

Voorbeeld arbeidscontract bestellen

U wilt een arbeidscontract bestellen? Arbeids-contract.nl biedt de mogelijkheid eenvoudig een arbeidscontract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd te bestellen. Het arbeidscontract dat u besteld is juridisch dekkend.

Hoe kan ik een arbeidscontract bestellen?

Een arbeidscontract bestellen is zeer eenvoudig. Aan de hand van een online vragenlijst die binnen 15 minuten is afgerond, wordt het arbeidscontract opgesteld. Het arbeidscontract is juridisch dekkend. Wilt u een arbeidscontract bestellen? We attenderen u er graag op dat het ook mogelijk is om een CAO-controle uit te laten voeren door één van onze juristen.

Met de online vragenlijst wordt uw arbeidscontract opgesteld

Beantwoord de vragen en wij stellen uw maatwerk arbeidscontract op.

  • Levertijd: arbeidscontract bestellen binnen 15 min. per e-mail
  • Word-document: eenvoudig aan te passen
  • Juridische ondersteuning
  • €49,- Betaal veilig en gemakkelijk met iDeal
Bestel direct Meer informatie

Voorwaarden arbeidscontract bestellen                                

Op Arbeids-Contract.nl kunt u een volledig rechtsgeldig arbeidscontract bestellen. In Nederland zijn partijen in principe vrij alles af te spreken, en in elk contract op te nemen, wat ze willen. Bij een arbeidscontract wordt deze vrijheid iets beperkt. De wet stelt namelijk een aantal voorwaarden waaraan een arbeidscontract moet voldoen. Voldoet het arbeidscontract niet aan deze voorwaarden, dan is het arbeidscontract niet rechtsgeldig.

Er zijn in ieder geval drie voorwaarden waaraan een arbeidscontract moet voldoen.

Ten eerste moet er een gezagsverhouding bestaan tussen de werkgever en de werknemer. Ten tweede moet de werknemer voor zijn arbeid salaris ontvangen, en als laatste mag de werknemer zijn werk niet laten uitvoeren door een derde. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is sprake van een arbeidscontract.

Wilt u via deze website een arbeidscontract bestellen? U ontvangt dan een arbeidscontract dat in overeenstemming is met alle wettelijke regels.

Inhoud arbeidscontract bestellen

Een arbeidscontract bestaat uit een aantal bedingen, die terugkomen in elk arbeidscontract. Op deze website kunt u een arbeidscontract bestellen die alle relevante bedingen bevat. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over pensioen, de datum van de arbeidsovereenkomst, de werkzaamheden die werknemer gaat uitvoeren, toepasselijkheid van een CAO, een concurrentiebeding, een proeftijd, en afspraken over het vakantiegeld. Natuurlijk zal het verdere arbeidscontract volledig worden afgestemd op uw specifieke situatie.

U wilt een arbeidscontract bestellen?  Via de online vragenlijst zullen al deze zaken aan de orde komen.

Vereisten arbeidscontract bestellen

De wet stelt voorwaarden aan de afspraken die werkgever en werknemer mogen maken. Hierdoor wordt de werknemer beschermt tegen onredelijke bedingen van de werkgever. Zo is het arbeidscontract gebonden aan de regels uit het Burgerlijk Wetboek, uit de “Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag”, de “Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij arbeid” en het “Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen”. Een arbeidscontract bestellen via Arbeids-Contract.nl resulteert in een arbeidscontract dat in overeenstemming is met deze wetten.

Arbeidscontract bestellen bepaalde tijd

Een arbeidscontract kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd gelden. ‘Bepaalde tijd’  betekent dat het arbeidscontract wordt afgesloten voor een vastgestelde periode. Dit kan zes maanden zijn, een jaar, maar ook gedurende de looptijd van een project. In principe hoeft een arbeidscontract voor bepaalde tijd niet te worden opgezegd. Deze loopt automatisch af zodra de bepaalde tijd verstreken is.

Een werkgever mag met een werknemer niet eindeloos arbeidscontracten voor bepaalde tijd aangaan. De totale duur van de opeenvolgende arbeidscontracten mag niet langer zijn dan drie jaar. Na drie jaar wordt een arbeidscontract voor bepaalde tijd automatisch omgezet naar een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Let op! Deze termijn wordt per 1 juli 2015 verkort tot twee jaar.

Nieuwe regels arbeidscontract bestellen

Vanaf 1 januari 2015 zullen de arbeidscontracten er anders uitzien dan de huidige arbeidscontracten. Dat komt omdat per 1 januari 2015 een nieuwe wet van kracht gaat, met nieuwe regels voor arbeidscontracten. De nieuwe regels hebben o.a. betrekking op de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzegplicht, oproepcontracten en het opvolgend werkgeverschap. Een arbeidscontract bestellen via deze website? Dan weet u zeker dat het arbeidscontract voldoet aan alle wettelijke regels. 

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.