iDeal

Met terugwerkende kracht een vaste contractsomvang vorderen

Dit bericht is geplaatst op: 18/09/2012

Hooge raadDe Hoge Raad heeft op 27 april 2012 geoordeeld dat een werknemer met terugwerkende kracht een vaste contractsomvang kan claimen. Dit kan ongewenste neveneffecten met zich meebrengen. Een werknemer kan dan namelijk ook met terugwerkende kracht een loonvordering instellen. Er is echter een uitweg: het gerechtshof Leeuwarden heeft paar maanden na de uitspraak van de Hoge Raad geoordeeld dat dit voorkomen kan worden door aan te voeren dat een werknemer dit recht op loon niet toekomt, omdat hij zich niet beschikbaar heeft gehouden voor de extra arbeid.

In deze zaak ging het om een werknemer die werkzaam was voor een hogeschool. De omvang van de arbeidsovereenkomst van de werknemer werd regelmatig bijgesteld aangezien de omvang van de werkzaamheden vaak verschilden. De werkgever besloot in 2009 de arbeidsovereenkomst niet meer te verlengen. De werknemer was het hier niet mee eens en stelde dat hij op grond van de CAO vanaf 17 november 2006 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou hebben. De werkgever gaf de werknemer hierin gelijk. De partijen kregen echter een conflict omtrent de arbeidsomvang van de arbeidsovereenkomst. De werkgever stelde dat het arbeidscontract een omvang van 70% had. De werknemer stelde daarentegen dat zijn contractsomvang 94% was. Nadat de kantonrechter zich hierover had uitgelaten, hebben partijen hun geschil voorgelegd aan het gerechtshof Leeuwarden.

Het hof stelde de werknemer in het gelijk. Het hof stelde, in navolging van het gewezen arrest door de Hoge Raad, dat er met terugwerkende kracht een (ruimere) contractsomvang was vastgesteld. De geldende omvang van het arbeidscontract is aldus 94%. Het hof moest vervolgens oordelen over de vraag of de werknemer ook recht heeft op betaling van achterstallig loon. De werknemer had immers vanaf 17 november 2006 recht om meer uren te werken dan hij heeft gedaan, zodat hij ook meer loon had kunnen krijgen. Het hof oordeelde hier dat de werknemer geen recht heeft op extra loon, omdat de werknemer zich niet uitdrukkelijk bereid heeft verklaard de werkzaamheden waarover hij het achterstallige loon vorderde wilde verrichten. Doordat de werknemer deze bereidheid niet heeft getoond, had de werkgever ook niet kunnen weten dat de werknemer deze meeruren wilde werken, zodat hij hem daartoe ook niet in staat had kunnen stellen.

Bronnen: dirkzwagerarbeidsrecht.nl; recht.nl/nieuws/arbeidsrecht

Bestel uw arbeidsovereenkomst

  • Binnen 15 minuten geleverd
  • Veilig betalen met iDeal
Start bestelproces

Ja, ik wil een arbeidscontract dat direct klaar is voor gebruik

iDealOp deze website kunt u veilig met iDeal betalen.